PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

zagospodarowanie ulicy Wrocławskiej w Poznaniu


 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

 

-eliminowanie ruchu samochodowego oraz utworzenie deptaku

- utworzenie czytelnego układu funkcjonalno-przestrzennego

- komponowanie małej architektury i zieleni tak, aby stanowiła spójną całość z przestrzenią ulicy. Elementy małej architektury projektowane jako funkcjonalne i nowoczesne w formie „meble salonu miejskiego” służące mieszkańcom miasta i turystom

- zastosowanie naturalnych materiałów, które skalą i kolorem nawiązują do otoczenia

- ukształtowana przestrzeni otwiera możliwość zlokalizowania w niej ogródków kawiarnianych, straganów festynów świątecznych, jak również miejsc organizowania sezonowych imprez miejskich lub wystaw plenerowych.

- wprowadzenie ułatwień dla rowerzystów

 

 

Autorami projektu są: Marta Wachowiak, Bartosz Regulski, Marcin Maraszek, Marlena Springer 

 

MALA ARCH.jpg index.php perspektywa dodatkowa.jpg perspektywa 3.jpg NOC 1.jpg